Ρυθμίσεις ελληνικών για παλιότερες εφαρμογές στα Windows

Πολλές εφαρμογές για Windows στα ελληνικά που αναπτύχθηκαν παλιότερα χρόνια, συχνά δεν είχαν υποστήριξη για Unicode. Αυτό σημαίνει ότι δείχνουν τις γραμματοσειρές τους βάση επιλογής στα Windows, και αν δεν ταιριάζει τότε το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζεται τελείως λάθος όλη η εφαρμογή (πχ με “κινέζικα”). Για να λυθεί αυτό το Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Harry, πριν από